معرفی

مشخصات فردی

مهران آزادی

نام - نام خانوادگی : مهران   آزادی

پست الکترونیکی : m_azadi@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : روانشناسی بالینی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تبریز

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : روانشناسی تربیتی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه علامه طباطبایی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : دکتری روان‎شناسی تربیتی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه امام رضا (ع)

سوابق اجرایی

 معاون آموزشی داشکده روانشناسی و علوم تربیتی 

 عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

انجمن روانشناسی ایرانتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : روانشناسی و مشاوره

محل خدمت : دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 19

سمت اجرایی در دانشگاه : معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده روانشناسی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

مهران آزادی
مهران آزادی

محل خدمت :
    دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
مرتبه علمی :
    استادیار
^